Aineiston tiedot

Tekijä (t):Mutenia, Ahti
Niva, Teuvo
Keränen, Pekka
Aineiston nimi:Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ammattikalastuksen toimintaedellytysten kehittäminen (2007)
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536780/raportti406.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, hauki, kalanistutus, kalanmerkintä, kalasaaliit, koekalastus, Lokan tekojärvi, peledsiika, Porttipahdan tekojärvi
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:35+liite
ISBN/ISSN:978-951-766-556-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 406 Lokan ja Porttipahdan ammattikalastuksen ongelmana ovat saaliiden vaihtelut ja erikoisesti vähentyneet peledsiikasaaliit huolimatta istutuksista. Ammattikalastuksen kehittämiseksi käynnistettiin vuonna 2004 EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena oli tutkia voidaanko peledsiika- ja haukisaaliita lisätä istutuksen keinoin. Tutkimuksessa otettiin käyttöön uusi kalojen ryhmämerkintämenetelmä. Vastakuoriutuneiden peledin ja hauen poikasten sekä kesänvanhojen peledin poikasten otoliittimerkintä toteutettiin onnistuneesti. Lisäksi käytettiin kesänvanhojen poikasten ruiskuvärjäystä. Peledsiialla verrattiin vastakuoriutuneen ja kesänvanhan luonnonravintolammikkopoikasen istutustulosta. Hauella tutkittiin rantahabitaatin ja istutustiheyden vaikutusta istutustulokseen. Peledsiialla yksi kesänvanha istukas tuotti saman saaliin 190 vastakuoriutunutta poikasta, joten kesänvanha istukas tuottaa istutuskustannuksiin nähden huomattavasti paremman saaliin kuin vastakuoriutunut poikanen. Vastakuoriutuneet peledin poikaset näyttävät tuottavan Porttipahdalla paremman saaliin kuin Lokalla. Istutustulokset varmistuvat myöhemmin, kun kaikki merkityt vuosiluokat rekrytoituvat verkkosaaliiseen. Sähkökoekalastukset osoittivat, että hauki lisääntyy Lokan rantavyöhykkeessä luontaisesti...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja