Aineiston tiedot

Tekijä (t):Sutela, Tapio
Olin, Mikko
Vehanen, Teppo
Rask, Martti
Aineiston nimi:Hajakuormituksen vaikutukset järvien ja jokien kalastoon ja ekologiseen tilaan
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536786/raportti411.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hajakuormitus, kalasto, kirjallisuuskatsaukset, rehevöityminen, vesiekologia
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:35
ISBN/ISSN:978-951-776-564-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 411 Hajakuormituksen vaikutuksia järvien ja jokien kalastoon selviteltiin kirjallisuuskatsauksen ja kenttäaineistoihin perustuvien tutkimusten avulla. Hajakuormitus on ennen muuta ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Maatalous on selvästi suurin ravinnekuormittaja yli 50 %:n osuudella sekä fosfori- että typpikuormituksesta. Hajakuormituksen vaikutus jokien kalastoon tapahtuu usein lisääntymisen häiriintymisen kautta mäti- ja poikasvaiheissa. Järvissä hajakuormituksen vaikutukset ovat yleisimmin rehevöitymisen aiheuttamia kalabiomassan ja yhteisörakenteen muutoksia...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja