Aineiston tiedot

Tekijä (t):Setälä, Jari
Vielma, Jouni
Koskela, Juha
Honkanen, Asmo
Saarni, Kaija
Jokelainen, Teemu
Suvanto, Minna
Kankainen, Markus
Virtanen, Jarno
Aineiston nimi:Utvecklingsalternativ för hållbar fiskodling på Åland
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536783/raportti412b.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Ahvenanmaa, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, toimintasuunnitelmat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2007
Sivumäärä:71
ISBN/ISSN:978-951-776-566-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus
Lisätietoa:nro 412B Ålands landskapsregering antog på hösten 2005 ett miljöhandlingsprogram enligt vilket näringsbelastningen från fiskodlingen på Åland måste skäras ned med 50 % innan 2011 och med 80 % innan 2015. Landskapsregeringen beställde från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet den 9.11.2006 en handlingsplan för hållbar fiskodling i landskapet Åland. I verksamhetsplanen utvärderades på basis av nuvarande information möjligheter att utveckla fiskodlingsnäringen på Åland på lång sikt på ett socialt, ekonomiskt och särskilt miljömässigt hållbart sätt. Planen innehåller en beskrivning om fiskodlingens verksamhetsmiljö och nuläget av näringen på Åland, analyser om utvecklingsmöjligheter av traditionell och ny produktionsteknik för att minska miljöbelastningen samt en analys om nya möjliga odlingsarter som för med sig mervärde. I rapporten presenteras fyra utvecklingsscenarier för fiskodling med hjälp av vilka miljöprogrammets belastningsmål kan uppnås inom utsatt tid. I första scenariot minskas fiskodlingsproduktion så mycket att målen uppnås. I det andra scenariot minskas kassodlingens belastning bl.a. genom att utveckla foder och utfodring. I det tredje scenariot flyttas en del av produktionen till recirkulationsanläggningar, och i det fjärde scenariot produceras all fisk i recirkulationsanläggningar...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja