Aineiston tiedot

Tekijä (t):Setälä, Jari
Vielma, Jouni
Koskela, Juha
Honkanen, Asmo
Saarni, Kaija
Jokelainen, Teemu
Suvanto, Minna
Kankainen, Markus
Virtanen, Jarno
Aineiston nimi:Ahvenanmaan kestävän kalankasvatuksen kehittämisvaihtoehtoja
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536782/raportti412.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Ahvenanmaa, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, toimintasuunnitelmat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:40+liitteet
ISBN/ISSN:978-951-776-565-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 412 Ahvenanmaan maakuntahallitus hyväksyi syksyllä 2005 ympäristöohjelman, jonka mukaan Ahvenanmaan kalankasvatuksen ravinnekuormitusta on vähennettävä vuoteen 2011 mennessä 50 % ja vuoteen 2015 mennessä 80 %. Maakuntahallitus tilasi 9.11.2006 riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta Ahvenanmaan maakunnan kestävän kalankasvatuksen toimintasuunnitelman, jossa arvioitiin nykyisen tiedon pohjalta mahdollisuuksia kehittää Ahvenanmaan kalankasvatuselinkeinoa pitkällä tähtäimellä sosiaalisesti, taloudellisesti ja erityisesti ympäristön kannalta kestävästi. Suunnitelma sisältää kuvauksen kalankasvatuksen toimintaympäristöstä ja Ahvenanmaan elinkeinon nykytilasta, analyysit perinteisen ja uuden tuotantotekniikan kehittämismahdollisuuksista ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä analyysin uusista mahdollisista lisäarvoa tuottavista viljelylajeista. Raportissa esitetään neljä kalankasvatuksen kehittämisskenaariota, jolla ympäristöohjelman kuormitustavoitteet saavutetaan asetetussa ajassa. Ensimmäisessä skenaariossa kalankasvatustuotantoa vähennetään kunnes tavoitteet täyttyvät. Toisessa skenaariossa vähennetään kassikasvatuksen kuormitusta mm. rehuja ja ruokintaa kehittämällä. Kolmannessa skenaariossa toisessa skenaariossa mainittujen ympäristötoimien lisäksi osa tuotannosta siirretään kiertovesilaitoksiin ja neljännessä skenaariossa kaikki kala tuotetaan kiertovesilaitoksissa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja