Aineiston tiedot

Tekijä (t):RKTL yhteisötekijä
Aineiston nimi:Kalan ulkomaankauppa 2013 = Utrikeshandeln med fisk 2013 = Foreign trade in fish 2013
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519888/rkt2014_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastustilastot, kalasäilykkeet → kalavalmisteet, kalatalous, kalatuotteet → kalavalmisteet, kalavalmisteet, tilastot, tuonti, ulkomaankauppa, vienti
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2014
Sivumäärä:43
ISBN/ISSN:978-952-303-130-2 ; 1796-8909
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tilastoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:4/2014 Suomeen tuotiin 116 miljoonaa kiloa kalaa ja kalatuotteita vuonna 2013. Tuonnin arvo oli 402 mil joonaa euroa, mikä oli 52 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2012. Vuoden 2013 tuonnin reaaliarvo oli suurin 1980 alkaneen tarkastelujakson aikana... Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden tuontimaat tuontiarvon mukaisessa järjestyksessä olivat Norja (183,9 milj. euroa), Ruotsi (61,6 milj. euroa), Tanska (38,9 milj. euroa) ja Thaimaa (20,8 milj. euroa). Järjestys oli sama kuin vuonna 2012. Tuonnin kokonaismäärästä puolet (58 miljoonaa kiloa) tuli Norjasta... Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 60,8 miljoo naa kiloa vuonna 2013. Viennin määrä kasvoi runsaalla miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, runsas 45 miljoonaa euroa, oli hieman pienempi kuin vuonna 2012. Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden vientimaat vientiarvon mukaisessa järjestyksessä olivat Viro (18,7 milj. euroa), Venäjä (9,1 milj. euroa), Tanska (6,9 milj. euroa) ja Ruotsi (5,8 milj. euroa). Vienti Viroon kasvoi yli 6 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Ruotsiin kalaa vietiin yli puolet vähemmän kuin vuonna 2012...
Sijainti:F-RKTL Tilastoja