Aineiston tiedot

Tekijä (t):RKTL yhteisötekijä
Aineiston nimi:Ammattikalastus merellä 2013 = Yrkesfisket i havet 2013 = Commercial Marine Fishery 2013
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519862/rkt2014_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, kalasaaliit - kalansaaliit, kalastusalukset, kalastustilastot, pyynti, tilastot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2014
Sivumäärä:60
ISBN/ISSN:978-952-303-128-9 ; 1796-8909
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tilastoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:3/2014 Suomeen rekisteröityjen kalastusalusten kalansaalis Itämereltä vuonna 2013 oli 138 miljoonaa kiloa. Suurin osa saaliista oli silakkaa, jota saatiin 122 miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, yksitoista miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat saaliit saatiin lahnasta (1,0 milj. kg), kuoreesta (0,9 milj. kg), ahvenesta (0,8 milj. kg) ja siiasta (0,7 milj. kg). Kokonaissaalis oli yli viisi miljoonaa kiloa suurempi kuin edellisvuonna silakka- ja kilohailisaaliin kasvun myötä. Myös siian, muikun, hauen, mateen, kuoreen ja lahnan saaliit kasvoivat vuonna 2013. Kokonaissaaliista kalastettiin troolilla 91 %, rysällä 7 % ja verkolla 2 %. Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaaliin tuottaja arvo oli 47 miljoonaa euroa vuonna 2013. Taloudellisesti merkittävin kalalaji oli silakka, jonka saaliin arvo oli 34 miljoonaa euroa. Muita taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat mm. siika (2,7 milj. euroa), kilohaili (2,6 milj. euroa), ahven (1,6 milj. euroa), kuha (1,6 milj. euroa) ja lohi (0,9 milj. euroa). Ammattikalastajarekisteriin ilmoittautuneita kalastajia oli vuoden 2013 lopussa 2063. Heistä joka neljäs sai ammattikalastajaluokituksen mukaan vähintään 30 % tuloistaan kalastuksesta. Eniten ammattikalastajia oli Varsinais Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla
Sijainti:F-RKTL Tilastoja