Aineiston tiedot

Tekijä (t):RKTL yhteisötekijä
Aineiston nimi:Ammattikalastus merellä 2011 = Yrkesfisket i havet 2011 = Commercial Marine Fishery 2011
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520482/rkt2012_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, kalasaaliit - kalansaaliit, kalastusalukset, kalastustilastot, pyynti, tilastot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2012
Sivumäärä:59
ISBN/ISSN:978-951-776-895-5 ; 1796-8909
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tilastoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:2/2012 Suomeen rekisteröityjen kalastusalusten kalansaalis Itämereltä vuonna 2011 oli 120 miljoonaa kiloa. Suurin osa saaliista oli silakkaa, jota saatiin 98 miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, 16 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat saaliit saatiin turskasta (1,1 milj. kg), kuoreesta (1,0 milj. kg), ahvenesta (0,9 milj.kg), lahnasta (0,7 milj.kg) ja siiasta (0,7 milj. kg). Kokonaissaalis oli kaksi miljoonaa kiloa pienempi kuin edellisvuonna kilohailisaaliin pienenemisen myötä. Silakan, turskan, ahvenen, kuhan ja siian saaliit kasvoivat vuonna 2011. Kokonaissaaliista kalastettiin troolilla 92 %, rysällä 6 % ja verkolla 2 %. Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaaliin tuottaja‑arvo oli 32 miljoonaa euroa vuonna 2011. Taloudellisesti merkittävin kala laji oli silakka, jonka saaliin arvo oli 18,5 milj. euroa. Muita taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat mm. kilohaili (2,8 milj. euroa), siika (2,8 milj. euroa), kuha (2,5 milj. euroa), ahven (1,8 milj. euroa), turska (1,1 milj. euroa) ja lohi (1,0 milj. euroa). Ammattikalastajarekisteriin ilmoittautuneita kalastajia oli vuoden 2011 lopussa 2199. Heistä joka neljäs sai ammattikalastajaluokituksen mukaan vähintään 30 % tuloistaan ka‑ lastuksesta. Eniten ammattikalastajia oli Varsinais‑Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla.
Sijainti:F-RKTL Tilastoja