Aineiston tiedot

Tekijä (t):Länsman, Maija
Niemelä, Eero
Aineiston nimi:Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531221/rks2010_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastajat, kalastustilastot, lohisaaliit, Näätämöjoki, tilastot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:24
ISBN/ISSN:978-951-776-793-4 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:18/2010 Tässä selvityksessä esitetään Näätämöjoen lohenkalastajiin ja -kalastukseen liittyviä saalis- ja kalastustilastoja sekä loheen ja sen pyyntitapoihin liittyviä tunnuslukuja erikseen Suomessa ja Norjassa. Perinteinen lohen käpäläverkkopyynti Neidenissä on säilynyt yhteisöllisyytensä vuoksi voimakkaana. Lohen verkkopyynti Suomessa on vähentymässä. Näätämöjoen alajuoksulla käy paljon suomalaisia lohenkalastuksen aktiiviharrastajia, yläjuoksulla kalastavia retkeilijöitä. Näätämöjoesta saadaan vuosittain keskimäärin 8,5 tonnia lohta. Norjan puolella vapakalastajat saavat 66 % ja paikkakuntalaiset käpäläverkkokalastajat 12 % kokonaissaaliista. Suomen puolella kalastavat retkeilijät (noin 700 henkilöä) saavat 7 % ja paikkakuntalaiset lohiverkkokalastajat (30–50 henkilöä) 15 % Näätämöjoen tilastoidusta lohisaaliista. Norjan puolella saalistilastointitapa on muuttunut velvoitteelliseksi kansallisen lohilain myötä. Suomessa saalisilmoitus on vapaaehtoista, postitse tai haastattelemalla saatua tietoa...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä