Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vehanen, Teppo
Hario, Martti
Kunnasranta, Mervi
Auvinen, Heikki
Aineiston nimi:Merituulivoiman vaikutukset rannikon kaloihin, lintuihin ja nisäkkäisiin : Kirjallisuuskatsaus
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531244/rks2010_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastus, kirjallisuuskatsaukset - kirjallisuusselvitykset, linnut, rannikkoalueet, tuulivoima, uusiutuvat energialähteet
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:36
ISBN/ISSN:978-951-776-789-7 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:17/2010 ...Voimaloiden rakennustyöstä aiheutuu veden samennusta ja pysyviä pohjan muutoksia. Ns. riuttaefekti syntyy, kun voimaloita rakennetaan pehmeille pohjille, jonne muodostuu uusi elinympäristö kovia pohjia suosiville eläimille. Voimaloiden rakennusaikana syntyy huomattavia melu- ja muita häiriövaikutuksia, joilla on suoria vaikutuksia kaloihin, merinisäkkäisiin ja lintuihin. Voimaloista ja sähkönsiirrosta aiheutuva sähkömagneettinen säteily voi vaikuttaa kalojen käyttäytymiseen. Tuulivoimaloita suunnitellaan nykyisin matalille, alle 20 metrin syvyisille vesialueille, jotka ovat monen kala-, lintu- ja nisäkäslajin tärkeitä lisääntymis- tai ruokailualueita. Näiden alueiden luontoarvoja ei ole vielä selvitetty. Ennen laajamittaista rakentamista rannikon vesiluonto tulisi tuntea nykyistä paremmin, jotta tuulipuistot voitaisiin sijoittaa alueille, joilla haitat eläimille saataisiin minimoitua ja etenkin vakavat, lajien tai kantojen olemassaolon vaarantavat häiriöt estettyä.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä ; A-Luonto, luonnonsuojelu