Aineiston tiedot

Tekijä (t):Romakkaniemi, Atso
Leskinen, Jari
Hollmen, Antti
Länsman, Maija
Kuusela, Jorma
Juntunen, Keijo
Jokikokko, Erkki
Erkinaro, Jaakko
Mäki-Petäys, Aki
Aineiston nimi:Pohjois-Suomen lohijokien suomalaiset vapakalastajat
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531232/rks2010_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastajat, vapakalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:22
ISBN/ISSN:978-951-776-785-9 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:15/2010 Selvityksessä kartoitettiin maamme pohjoisten lohijokien suomalaisten vapakalastajien määriä, kotipaikkoja sekä kalastusta eri joilla vuosina 2000–2004. Aineistona käytettiin kalastuslupiin kirjattuja osoitetietoja. Tietoja saatiin Teno-, Tornion-, Simo-, Kiiminki-, Pyhä- ja Kuivajoelta. Selvityksen ulkopuolelle jäivät mm. Näätämöjoella ja rakennettujen entisten lohijokiemme suulla tapahtuva lohen vapakalastus. Aineisto koostui 58 438 kalastajasta. Lupia myytiin lähes kaksinkertainen määrä, sillä osa kalastajista kalasti useana vuonna tai usealla joella. Kuitenkin noin 70 % kalastajista kalasti vain yhtenä vuonna. Suosituin lohijoki oli Tenojoki, jolla kävi vuosittain noin 10 000 kalastajaa...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä