Aineiston tiedot

Tekijä (t):Valkeajärvi, Pentti
Auvinen, Heikki
Riikonen, Raimo
Aineiston nimi:Muikkukannat 2009-2010 : Muikun, ahvenen, kuoreen, siian ja särjen runsaus lähes sadassa järvessä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531246/rks2010_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ahven, ammattikalastus, kuore, muikku, siika, särki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:23
ISBN/ISSN:978-951-776-777-4 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:12/2010 Ammattikalastajille suunnatulla kyselyllä on kartoitettu ensisijaisesti muikun kutukannan sekä nuorimman vuosiluokan (alle yksivuotiaat eli hotat) suhteellista runsautta, muikkujen kokoa ja markkinatilannetta. Vuodesta 2000 lähtien myös ahvenen, kuoreen, siian ja särjen kantojen runsaudesta on kerätty samanlaista indeksitietoa. Vuotta 2009 koskenut tiedustelu käsitti 88 järveä tai järven osaa. Kansallinen muikkutyöryhmä aloitti muikkukantojen seurannan vuonna 1988, ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on jatkanut sitä vuodesta 1996 lähtien. Suomen muikkukannat ovat vahvoja useimmissa ammattikalastuksen kohteena olevissa muikkujärvissä. Keskimääräisten tai vahvojen kantojen kausi on jatkunut eteläisessä Suomessa yhtäjaksoisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien ja pohjoisessa vielä pitempään. Muikkukannoille tyypillinen lyhytjaksoinen vaihtelu tapahtuu jokseenkin samassa rytmissä Länsi- ja Itä-Suomessa...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä