Aineiston tiedot

Tekijä (t):Honkanen, Asmo
Ahvonen, Anssi
Veneranta, Lari
Aineiston nimi:Kalatalousbarometri 2010 : yritysten taloudelliset näkymät
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531194/rks2010_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:barometrit, kalatalous, kalatalousalueet
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:26
ISBN/ISSN:978-951-776-753-8 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:5/2010 Julkaisussa tarkastellaan kalatalouselinkeinon kehitystä ja taloudellisia näkymiä helmikuussa 2010. Yrityksiltä on tiedusteltu arviota muun muassa yleisestä taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta, tuotteiden menekistä, kustannuksista, hinnoista sekä investointi- ja vientitilanteesta verrattaessa nykytilaa aiempaan ja tulevaan 12 kuukauden jaksoon. Yritykset on jaettu toimialoittain kalastukseen, kalanviljelyyn, kalanjalostukseen sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaan. Tuloksia verrataan vuosien 2000–2009 vastaaviin tuloksiin. Barometri osoittaa, että kalatalouselinkeinon kehitys kokonaisuutena oli ollut edellisvuotta hieman parempaa, ja liikevaihdolla painotettu taloudellisen muutoksen kehitystä kuvaava indikaattori oli kääntynyt nousuun. Huolimatta yleisestä talousmyllerryksestä etenkin suurten yritysten näkemys tulevasta kehityksestä on myönteinen. Alkutuotannossa, eli kalastuksessa ja kalanviljelyssä toteutunut taloudellinen kehitys arvioitiin hieman heikommaksi kuin aikaisemmin...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä ; F-Kalatalous: Yleensä