Aineiston tiedot

Tekijä (t):Lepistö, Liisa
Aineiston nimi:Planktonlevien aiheuttamat haitat
Verkko-osoite:http://hdl.handle.net/10138/190455
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:mikrolevät, myrkyllisyys, näytteenotto, plankton, sinilevät
Kustantaja:Vesi- ja ympäristöhallitus
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:1992
Sivumäärä:64
ISBN/ISSN:951-47-5702-5 ; 0786-9592
Lehti/sarja ym.:Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, Sarja A
Lisätietoa:nro 88 Tiivistelmä: Raportissa tarkastellaan sinilevien massaesiintymisestä aiheutuvia haittoja ja myrkyllisyyttä sekä muita leviä ja organismeja, jotka aiheuttavat poikkeuksellisia ilmiöitä vedessä. Vuoden 1990 aikana havaittuja, pääasiassa sinilevien massaesiintymiä on tarkasteltu lajistollisesti, alueellisesti ja ajallisesti. Kvalitatiivisesti tutkittuja näytteitä oli yhteensä 542. Yleisin suku oli Anabaena ja yleisin laji Anabaena circinalis. Sinileväkukinnat olivat runsaimmillaan elokuussa. Alueellisesti sinilevistä oli havaintoja runsaasti etenkin Vuoksen vesistöalueen pohjoisosissa sekä Kokemäenjoen ja Pyhäjärven vesistöalueilla. Levien massaesiintymään liittyvästä näytteenotosta, sekä lajimääritystä että myrkyllisyystestiä varten, on annettu ohjeet.
Sijainti:A-Vesi- ja ymp.hall. julk.