Aineiston tiedot

Tekijä (t):Niemi, Milla
Nylander, Eija
Korhonen, Pekka
Aineiston nimi:Pienriistanmetsästys Pohjois-Suomessa vuonna 2008
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532867/selvityksia_20_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:metsästys, metsästäjät, pienriista (riistaeläimet), saaliit
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:32
ISBN/ISSN:978-951-776-737-8 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:20/2009 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos teki yhteistyössä Lapin, Oulun ja Kainuun riistanhoitopiirien sekä Metsähallituksen kanssa selvityksen pienriistanmetsästyksestä Pohjois-Suomessa vuonna 2008. Selvitys tehtiin alueella, jossa asuvilla on metsästyslain 8§:n mukaan oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla mailla. Tutkimuksessa selvitettiin pienriistanmetsästyksen määrää ja saaliita sekä niiden alueellista jakautumista metsästäjille suunnatulla kyselyllä. Vastaavanlainen selvitys on tehty aiemmin vuoden 2003 metsästyksestä. Vuonna 2008 metsäkanalintukannat olivat huomattavasti pienemmät kuin vuonna 2003. Tässä selvityksessä pystyttiin näin ollen vertaamaan kahden erilaisen vuoden metsästystä ja saaliita. Vuonna 2008 pohjoissuomalaisia metsästäjiä oli hieman enemmän mutta metsästäjäkohtaisia metsästyspäiviä vähemmän kuin vuonna 2003. Metsäkanalintuja saatiin saaliiksi vuonna 2008 huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2003. Suurin pudotus oli riekkosaaliissa. Myös vesilintusaalis pieneni. Sen sijaan pienpetosaaliit kasvoivat muiden lajien kuin minkin osalta. Metsäjänissaaliissa ei tapahtunut olennaista muutosta.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä