Aineiston tiedot

Tekijä (t):Länsman, Maija
Orell, Panu
Kylmäaho, Matti
Kuusela, Jorma
Niemelä, Eero
Johansen, Morten
Erkinaro, Jaakko
Aineiston nimi:Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta vuonna 2008
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532856/rktlselvityksia_12_2009_www.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastustilastot, lohi - salmo salar, lohisaaliit, Näätämöjoen vesistö, Näätämöjoki, poikastiheys, Tenojoki, tilastot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:26
ISBN/ISSN:978-951-776-705-7 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:12/2009 Tässä selvityksessä esitetään Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seurannan vuoden 2008 keskeisimmät tulokset. Seurantatiedon keräämiseen velvoittavat mm. Suomen ja Norjan väliset kalastussopimukset sekä NASCO (Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö) -sopimus. Tutkimustuloksia käytetään lohenkalastuksen säätelyssä arvokkaiden luonnonlohikantojen säilyttämiseksi... Tenojoella Suomen puoleisilla vesialueilla kalasti noin 800 paikkakuntalaista ja 8 000 kalastusmatkailijaa. Vuonna 2008 Tenojoen vesistöalueen tilastoitu lohisaalis oli 121 tonnia, joka oli 20 % suurempi kuin edellisenä vuonna (100 t). Vuosien 1972–2007 Tenon keskimääräinen lohisaalis on ollut 134 tonnia. Vuonna 2008 Tenojoen lohisaaliista vajaat 60 % saatiin Suomen puolelta. Vuonna 2008 Näätämöjoen lohisaalis oli 9,5 tonnia. Näätämöjoen lohisaaliista noin 25 % pyydetään Suomen puolella.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä