Aineiston tiedot

Tekijä (t):Leinonen, Kirsti
Mutenia, Ahti
Aineiston nimi:Siikakantojen ja kalaston rakenteen parantaminen Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532853/selvityksia_10_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalataudit, Lokan tekojärvi, lokkilapamato, peledsiika, Porttipahdan tekojärvi, siika, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:20
ISBN/ISSN:978-951-776-699-9 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:10/2009 Tekojärvet Lokka ja Porttipahta ovat merkittävä ammattikalastusalue maamme sisävesillä. Istutettu peledsiika ja paikallinen vaellussiika muodostavat tärkeän osan ammattikalastajien saaliista. Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä on viime aikoina ollut ongelmana pienentyneet saaliit ja siikojen loisittuminen. Siikojen saaliskoko on pienentynyt ja loisittuminen haittaa vaellussiian kaupallista käyttöä. Saaliiden pieneneminen johtuu tekojärvien pienentyneistä ravinnetasoista sekä suuresta särkien osuudesta. Tekojärvien tuotannon vähenemisen myötä kilpailu ravinnosta on kovaa sekä lajinsisäisesti että lajien välillä. Suuri osa tuotannosta menee särkikantojen ylläpitoon. Särkiä on vesipuitedirektiivin mukaisen koeverkotuksen perusteella Lokalla jopa 70 % kalastosta. Porttipahdalla särkien osuus on 40 %. Lokkilapamadon (Diphyllobothrium dendriticum), siian rakkoloision (Henneguya zschokkei) ja haukimadon (Triaenophorus crassus) loisimien siikojen osuudet ovat nousseet vuodesta 2007 vuoteen 2008 roimasti. Vuonna 2008 jopa 90 % Lokan vaellussiioista ja 29 % peledeistä oli haukimadon loisimia. Myös loisinfektion voimakkuus oli kasvanut...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä