Aineiston tiedot

Tekijä (t):Ahvonen, Anssi
Honkanen, Asmo
Veneranta, Lari
Aineiston nimi:Kalatalousbarometri 2009 : yritysten taloudelliset näkymät
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532851/selvityksia_8_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:barometrit, kalatalous
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:28
ISBN/ISSN:978-951-776-693-7 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:8/2009 Julkaisussa tarkastellaan kalatalouselinkeinon kehitystä ja taloudellisia näkymiä helmikuussa 2009. Yrityksiltä on tiedusteltu arviota muun muassa yleisestä taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta, tuotteiden menekistä, kustannuksista, hinnoista sekä investointi- ja vientitilanteesta verrattaessa nykytilaa aiempaan ja tulevaan 12 kuukauden jaksoon. Yritykset on jaettu toimialoittain kalastukseen, kalanviljelyyn, kalanjalostukseen sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaan. Tuloksia verrataan vuosien 2000–2008 vastaaviin tuloksiin. Barometri osoittaa, että kalatalouselinkeinon kehitys kokonaisuutena oli ollut aikaisempaa heikompaa. Sekä lukumäärällä että liikevaihdolla painotetut taloudellisen muutoksen kehitystä kuvaavat indikaattorit olivat painuneet 2000-luvun alkupuolen tasolle. Huolimatta yleisestä talousmyllerryksestä kalatalouselinkeinon näkemys tulevasta kehityksestä on varovaisen myönteinen.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä