Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi,Pekka
Mellanoura, Juhani
Niukko, Jari
Saarni, Kaija
Setälä, Jari
Virtanen, Jarno
Aineiston nimi:Kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksien arviointi
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545191/luke_luobio_89_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, kalastus, kalastusalukset, rannikkokalastus, rysät, troolikalastus
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2019
Sivumäärä:46
ISBN/ISSN:978-952-326-885-2 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 89/2019 Suomessa otettiin vuoden 2017 alussa käyttöön uusi toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä. Uusi järjestelmä koskee silakan ja kilohailin troolikalastusta, silakan rysäkalastusta ja lohen rannikkokalastusta. Aiemmin näitä pyyntimuotoja säädeltiin kokonaiskiintiöjärjestelmällä, joka perustui kalakantaarvioihin. Erityisesti troolikalastajat kokivat, että kokonaiskiintiöjärjestelmä vaikeutti yrityksen pitkäjänteistä suunnittelua, koska kiintiön täytyttyä kalastus kiellettiin tietyksi ajaksi. Myös uusi kiintiöjärjestelmä perustuu kokonaiskiintiöihin, mutta tämä on jaettu saalishistorian perusteella kalastusyrityksille toimijakohtaisina osuuksina... Tähän raporttiin on koottu monipuolisesti tietoa uuden järjestelmän ensivaiheista, vaikutuksista ja eri toimijaryhmien näkemyksistä... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-326-885-2 (Painettu) ISBN 978-952-326-886-9 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-886-9
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)