Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vähä, Ville
Romakkaniemi, Atso
Ankkuriniemi, Matti
Pulkkinen, Kari
Keinänen, Marja
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä 2008
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532846/selvityksia_4_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kaikuluotaus, kalakannat, kalakantojen hoito, kalanmerkintä, kutu, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:31
ISBN/ISSN:978-951-776-679-1 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:4/2009 Tässä kirjoituksessa esitetään vuoden 2008 keskeiset seurantatulokset Tornionjoen vesistön lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Käytetyt seurantamenetelmät ovat jokipoikasten sähkökalastus, vaelluspoikasten rysäpyynti, saaliskalojen ikä-, koko- ja sukupuolirakenteen analysointi näytteiden avulla, saalistilastointi ja kalamerkinnät. Lohen kesänvanhojen poikasten keskimääräinen tiheys vesistön suomenpuoleisessa pääuomassa oli 22,3 yksilöä aarilla (100 m2). Se on yli kaksinkertainen tämän vuosikymmenen keskimääräiseen tiheyteen nähden ja noin puolitoistakertainen aiempaan ennätystiheyteen verrattuna. Myös vanhempien poikasten tiheys, 13,4 yksilöä aarilla, on lähes kaksinkertaistunut.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä