Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saarni, Kaija
Setälä, Jari
Honkanen, Asmo
Aineiston nimi:Poronlihatuotteet vähittäiskaupassa
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532840/selvityksia_20_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:porot, porotalous
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2008
Sivumäärä:14
ISBN/ISSN:978-951-776-658-6 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:20/2008 Suomen elintarvikemarkkinoiden muutokset ovat olleet nopeita. Kansainvälinen elintarvikekauppa on kasvanut ja kuluttajien valinnanmahdollisuudet ovat lisääntyneet. Vähittäiskaupan kehitystä on ohjannut ketjuuntuminen. Ketjun menestys perustuu jatkuvaan myyntiseurantaan. Asiakastietojen perusteella tehdään strategiset päätökset tuoteryhmien laajuudesta ja painotuksesta. Tuotevalikoimista on tulossa entistä tärkeämpi vähittäiskauppojen kilpailukeino. Poronlihatuotteet pääsevät valikoimiin, jos ne tuovat lisää asiakkaita ja parantavat kannattavuutta. Poronliha on erikoistuote, sen osuus suomalaisten lihankulutuksesta on alle prosentti. Vuosittain poronlihaa tuotetaan noin 2,5 miljoonaa kiloa, josta vajaa puolet myydään vähittäiskauppojen kautta. Niukasta raaka-ainetuotannosta huolimatta erilaisia poronlihatuotteita on runsaasti tarjolla eri vähittäismyymälöissä ympäri maata. Suurissa myymälöissä valikoimat ovat laajat, mutta vaatimattomimmissakin myymälätyypeissä on usein myynnissä ainakin pakastettua poronkäristystä. Poronlihatuotteiden mahdollisuuksia suomalaisessa vähittäiskaupassa voidaan pitää suotuisina. Poronliha sopii nykyaikaisen, helppoutta ja vaihtelua vaativan kuluttajan vaatimuksiin. Poronlihan korkea imago houkuttelee puolestaan vähittäiskauppaa ja jalostusyrityksiä pitämään poronlihatuotteita valikoimissaan.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä