Aineiston tiedot

Tekijä (t):Länsman, Maija
Orell, Panu
Kylmäaho, Matti
Kuusela, Jorma
Niemelä, Eero
Brörs, Sturla
Johansen, Morten
Svenning, Martin
Erkinaro, Jaakko
Aineiston nimi:Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2007
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532837/selvityksia_17_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanpoikaset, kalasaaliit, lohi, Näätämöjoki, poikastiheys, Tenojoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2008
Sivumäärä:27
ISBN/ISSN:978-951-776-652-4 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:17/2006 Tässä selvityksessä esitetään Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seurannan vuosien 2006 ja 2007 tärkeimmät tulokset. Seurantatiedon keräämiseen velvoittavat mm. Suomen ja Norjan väliset kalastussopimukset sekä NASCO (Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö) -sopimus. Tutkimustuloksia käytetään lohenkalastuksen säätelyssä arvokkaiden luonnonlohikantojen säilyttämiseksi. Tenojoen vesistön keskimääräisissä lohenpoikastiheyksissä ei ole havaittu laskevaa tai nousevaa pitkäaikaismuutosta. Vuosina 2006 ja 2007 Tenojoen pääuoman lohenpoikastiheydet olivat (63 ja 77 poikasta aarilla) keskimääräistä tasoa (59) hieman korkeammat. Kesällä 2007 Utsjoessa ja Inarijoessa vanhempien lohenpoikasten tiheydet olivat keskimääräistä pienemmät, mutta kesänvanhojen lohenpoikasten tiheydet olivat keskimääräisellä tasolla. Näätämöjoessa Suomen puolella lohenpoikasten tiheydet olivat keskimäärin 35 poikasta aarilla, Norjan puolella 76 poikasta aarilla.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä