Aineiston tiedot

Tekijä (t):Mutenia, Ahti
Niva, Teuvo
Keränen, Pekka
Aineiston nimi:Lokan ja Porttipahdan siikakantojen tila ja hoidon kehittäminen
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532832/rtklselvityksia_12_2008_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, kalakantojen hoito, Lokan tekojärvi, peledsiika, Porttipahdan tekojärvi, siika, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2008
Sivumäärä:20
ISBN/ISSN:978-951-776-639-5 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:12/2009 Lokan ja Porttipahdan tekojärvet ovat merkittävä ammattikalastusalue maamme sisävesillä. Paikallinen vaellussiika (Coregonus lavaretus) ja istutettu peledsiika (Coregonus peled) muodostavat tärkeimmän osan saaliista. Ammattikalastuksen ongelmana ovat istutuksista huolimatta pienet peledsiikasaaliit ja vaellussiian pienentynyt saaliskoko. Tavoitteena oli selvittää voidaanko peledsiikasaaliita lisätä istutuksia kehittämällä. Uuden merkintämenetelmän avulla voitiin verrata eri ikäisten poikasten antamaa istutustulosta. Peledsiian yksi kesänvanha poikanen tuottaa saman saaliin kuin 200 vastakuoriutunutta poikasta. Tekojärvissä tapahtuu myös peledsiian luontaista lisääntymistä, joka on satunnaista eikä ylläpidä kantoja. Peledsiian osuus siikasaalista on Lokalla edelleen pieni, mutta Porttipahdalla peledsiika muodostaa puolet siikasaaliista ja sen yksikkösaaliit ovat kasvussa. ..
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä