Aineiston tiedot

Tekijä (t):Eskelinen, Unto
Louhimo, Jarmo
Kannel, Risto
Kiuru, Tapio
Aineiston nimi:Karanteeni vesiviljelyn työkaluna : tarpeet ja käytön periaatteet
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532831/rtklselvityksia_11_2008_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalataudit, mäti, tapaturmien ehkäisy, karanteeni
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2008
Sivumäärä:20
ISBN/ISSN:978-951-776-635-7 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:11/2008 Tässä julkaisussa selvitetään karantenoinnin ja sitä koskevan omavalvonnan tarpeet ja toteutustavat kalanviljelyssä. Nykyisten karanteenikäytäntöjen toimivuutta tarkastellaan myös lyhyesti. Julkaisu on tarkoitettu kaikille kalanviljelyn parissa työskenteleville. Suomessa kalatautitilanne on eurooppalaisittain hyvä. Riskit tautien leviämiseen ovat kuitenkin kasvaneet. Euroopan Unionin alueella vesieläimiä ja niiden sukutuotteita voidaan vapaasti siirtää maasta toiseen, ellei kieltämiselle ole hyväksyttyä perustetta. Suomen sisävedet on hyväksytty VHS- ja IHN-virsutaudeista vapaaksi alueeksi, joten alueelle voi tuoda kaloja vain sellaisilta alueita, joilla on sama hyväksyntä. Suomeen päässeiden kalatautien hävittäminen on äärimmäisen vaikeaa, joten uusien tautien tulo Suomen sisävesialueille tulisi kyetä estämään. Tehokkain turvakeino on karanteeni. Karanteenin käyttö on eräissä tilanteissa pakollinen ehto kalojen siirroille. Pakollisessa karanteenissa riskit oletetaan aina suuriksi ja karanteenin toteuttamistavalle asetetaan tiukat ehdot...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä ; F-Kalanviljely, kalankasvatus