Aineiston tiedot

Tekijä (t):Honkanen, Asmo
Ahvonen, Anssi
Veneranta, Lari
Aineiston nimi:Kalatalousbarometri 2008 : Yritysten taloudelliset näkymät
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532830/kalabarometri08.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:barometrit, kalatalous
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2008
Sivumäärä:28
ISBN/ISSN:978-951-776-625-8 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:10/2008 Julkaisussa tarkastellaan kalatalouselinkeinon kehitystä ja taloudellisia näkymiä helmikuussa 2008. Yrityksiltä on tiedusteltu arviota muun muassa yleisestä taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta, tuotteiden menekistä, kustannuksista, hinnoista sekä investointi- ja vientitilanteesta verrattaessa nykytilaa aiempaan ja tulevaan 12 kuukauden jaksoon. Yritykset on jaettu toimialoittain kalastukseen, kalanviljelyyn, kalanjalostukseen sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaan. Tuloksia verrataan vuosien 2000–2007 vastaaviin tuloksiin. Barometri osoittaa, että kalatalouselinkeinon kehitys on ollut myönteistä, vaikka tilannetta ei koettu aivan yhtä hyväksi kuin edellisenä vuonna. Erityisesti suurissa yrityksissä näkemykset toteutuneesta kehityksestä olivat suotuisia. Pienissä yrityksissä sen sijaan arviot toteutuneesta kehityksestä sekä odotukset tulevalle vuodelle olivat maltillisempia. Kokonaisuutena kalatalousyrittäjien luottamus hyvän kehityksen jatkumiseen myös seuraavan 12 kuukauden aikana oli melko vahva. Toimialoista kalastus ja kalanviljely eivät olleet kehittyneet yhtä suotuisasti kuin edellisenä vuonna, mutta silti odotukset näillä toimialoilla olivat varovaisen myönteiset. Sen sijaan kalanjalostuksessa, -tukkukaupassa ja suurilla vähittäiskaupoilla näkemykset toteutuneesta kehityksestä olivat varsin positiivisia. Näillä toimialoilla luotettiin hyvän kehityksen jatkuvan myös vastaisuudessa.
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä