Aineiston tiedot

Tekijä (t):Setälä, Jari
Suvanto, Minna
Saarni, Kaija
Aineiston nimi:Elinkeinon arvioita kasvatetun siian markkinoista
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532817/selvityksia_5_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanjalostus, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, siika
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:17
ISBN/ISSN:978-951-776-594-7 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:5/2007 Siiasta on tullut uusi kaupallisesti merkittävä kasvatuslaji suomalaiseen ruokakalatuotantoon. Siikaa kasvatettiin noin puoli miljoonaa kiloa vuonna 2004 ja sen tuotanto on tämän jälkeen kasvanut lähes 200 tonnia vuodessa. Vuonna 2004 jo kolmannes jatkokasvattajista ja neljännes poikastuottajista tuotti siikaa ruokakalakasvatusta varten. Pääosa näistä yrittäjistä aikoi jatkaa siian kasvatusta. Neljännes kaikista jatkokasvattajista ja vajaa kolmannes kaikista poikaskasvattajista oli epävarmoja siian kasvatuksesta jatkossa. Tuotantopäätös riippuu ensisijaisesti kirjolohen ja siian markkinatilanteesta. Kalan kasvattajat ja jalostajat arvioivat siian tuotannon kasvavan ja vakiintuvan tulevaisuudessa noin kolmeen miljoonaan kiloon. Siikaa myydään jatkossa pääosin fileinä tai jatkojalosteina. Savusiian kysyntä on korkea, mutta kanadalaisen raaka-aineen ei oleteta korvautuvan kasvatetulla siialla, jollei kasvatetun siian hinta laske merkittävästi. Kraavilla siialla on kysyntää, mutta kylmäsavusiialle ei ole valmiita markkinoita. Kalanjalostajat toivoivat, että kasvatettu siika muistuttaisi muodoltaan kalastettua siikaa...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä