Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kumpula, Jouko
Tanskanen, Ari
Colpaert, Alfred
Anttonen, Marja
Törmänen, Heikki
Siitari, Jukka
Siitari, Sari
Aineiston nimi:Poronhoitoalueen pohjoisosan talvilaitumet vuosina 2005 -2008 : laidunten tilan muutokset 1990-luvun puolivälin jälkeen
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532848/tutkimuksia_3_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet, porot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:48
ISBN/ISSN:978-951-776-683-8 ; 1796-8860
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:3/2009 Laiduninventointi toteutettiin vuosina 2005–2008 poronhoitoalueen pohjoisosan 20 paliskunnassa. Inventoinnin tuloksia verrattiin myös aikaisempien laiduninventointien tuloksiin
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia