Aineiston tiedot

Tekijä (t):Pellikka, Jani
Linden, Harto
Aineiston nimi:Riistanrikkausindeksien suhde yksittäisten lajien ja lajiryhmien runsauksiin
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532862/tutkimuksia_5_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:riistanhoito
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:23
ISBN/ISSN:978-951-776-727-9 ; 1796-8860
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:5/2009 Monet eläimiin liittyvät hoito- ja suojelukysymykset edellyttävät systeemistä lähestymistapaa sekä lajienvälisten vuorovaikutusten tuntemista ja huomioimista käytännön toimissa. Riistaeläinten seurantojen tavoitteena on ollut jo vuosikymmenen ajan luoda lajitason tarkastelujen rinnalla yleisempi kokonaiskuva riistasta ja sen hyvinvoinnista. Tätä kokonaiskuvaa jäsentämään luotiin käsite riistanrikkaus, jolla tarkoitetaan lajistollemme tyypillisten, ihmiselle monin tavoin tuttujen ja tärkeiden metsäriistalajien esiintymistä ja runsautta tietyssä tilassa ja tietyllä hetkellä...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia