Aineiston tiedot

Tekijä (t):Hiedanpää, Juha
Pellikka, Jani
Laulumaa, Markku
Nieminen, Jere
Aineiston nimi:Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla : tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531190/rktu2010_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hirvi, metsästys
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:46
ISBN/ISSN:978-951-776-781-1 ; 1796-8860
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:2/2010 Viime vuosina on enenevässä määrin saatu havaintoja siitä, että metsästysmaat pirstoutuvat ja että metsästäjien ja muiden alueiden käyttäjien välille syntyy jännitteitä etenkin taajaan asutuilla alueilla. Kehityksen myötä erityisesti hirvieläinten kannanhallinnan on pelätty vaarantuvan. Tutkimuksellisesti kiintoisaksi on noussut, mitä metsästysmaiden sosioekologinen pirstoutuminen on ja millä tavoilla metsästysseurat ovat tilanteeseen sopeutuneet. Tutkimuksen kohdealueeksi valittiin Nuuksion kansallispuiston lähiympäristö...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia