Aineiston tiedot

Tekijä (t):Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Poron talvilaidunten käyttö ja kunto Pohjois-Suomen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilla
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531216/rktu2010_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:luonnonsuojelu, poronhoito, poronhoitoalueet, suurpedot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:36
ISBN/ISSN:978-951-776-791-0 ; 1796-8860
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:3/2010 Suomen poronhoitoalueen pinta-alasta (122 936 km2) varsinaisia valtion luonnonsuojelualueita on noin 10 % (12 518 km2). Kun mukaan lasketaan myös erämaa-alueet (14 873 km2), suojeluaste poronhoitoalueella on yli 22 %, tunturialueilla yli 80 %. Kyselyyn vastanneista paliskunnista (N = 26) lähes kaikki (96 %) pitivät metsiensuojelua poronhoidolle vähintään jokseenkin tärkeänä luonnonsuojelualueilla. Lähes kaikki pitivät luonnonsuojelualueiden petoja, varsinkin karhuja, suurimpana haittana alueen poronhoidolle. Vuosina 2001−2005 suurin osa petojen tappamista poroista Urho Kekkosen kansallispuiston alueelta löydettiin vain Lapin paliskunnassa. Kansallis- ja luonnonpuistot soveltuivat useimmissa paliskunnissa parhaiten talvi- (39 %) ja kevätlaitumiksi (30 %). Vastaajista 92 % oli sitä mieltä, että nykyinen poronhoito ei aiheuta ongelmia luonnonsuojelualueiden luonto- ja käyttöarvoille eikä porojen ylilaidunnus ole suurin uhka. Paliskunnista 70 % ruokki talvella 2004−2005 kuitenkin poroja maastoon, ja 53 % näistä ruokki poroja myös kansallis- tai luonnonpuistoihin...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia