Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vähä, Ville
Romakkaniemi, Atso
Ankkuriniemi, Matti
Pulkkinen, Kari
Lilja, Juha
Keinänen, Marja
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2010
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/530768/rkts2011_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kaikuluotaus, kalakannat, kalakantojen hoito, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, kutu, meritaimen, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2011
Sivumäärä:30
ISBN/ISSN:978-951-776-820-7 ; 1799-4764
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:3/2011 Tässä kirjoituksessa esitetään vuoden 2010 keskeiset seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Käytetyt seurantamenetelmät ovat jokipoikasten sähkökalastus, vaelluspoikasten rysäpyynti, nousulohien kaikuluotaus, saaliskalojen ikä-, koko- ja sukupuolirakenteen analysointi näytteiden avulla, saalistilastointi, kalastuskysely ja kalamerkinnät. Lohen kesänvanhojen poikasten keskimääräinen tiheys vesistön Suomen-puoleisessa pääuomassa oli 14,9 yksilöä aarilla (100 m2). Tiheys pieneni hieman edellisvuodesta, mutta oli kuitenkin kuluvan vuosikymmenen keskitiheyttä suurempi. Lohen vanhempien poikasten tiheys kasvoi edellisvuodesta ollen 15,5 yksilöä aarilla, mikä on vuodesta 1986 alkaen tehtyjen seurantojen suurin havaittu tiheys. Tulvan aiheuttaman pyyntikatkoksen takia lohen vaelluspoikasmäärästä ei saatu luotettavaa arviota...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia ja selvityksiä