Aineiston tiedot

Tekijä (t):Niva, Teuvo
Savikko, Ari
Raineva, Sari
Pukkila, Heimo
Vaajala, Markku
Aineiston nimi:Järvitaimenen mäti-istutusten tuloksellisuus Ivalojoen ja Juutuanjoen sivujoissa vuosina 2008-2011
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520472/rkts2012_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Ivalojoki, Juutuanjoki, järvitaimen, kalanistutus, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, kalatalousselvitykset - kalatalousraportit, kalataloustutkimus - kalataloustutkimukset, mäti, Paatsjoen vesistö, sähkökoekalastus, taimen
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2012
Sivumäärä:16
ISBN/ISSN:978-951-776-874-0 ; 1799-4764
Lehti/sarja ym.:Riista- ja Kalatalous, Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:1/2012 Silmäpistevaiheessa alitsariinipunainen S -väriaineella merkittyä järvitaimenen mätiä istutettiin yhdeksään Ivalojoen ja Juutuajoen sivujokeen vuosina 2008–2011. Istutus tehtiin kevättalvella kaikkiaan 34 koealueelle kaatamalla 1–12 litraa mätiä koskien pohjasoran päälle. Istutusta seuraavana syksynä istutuspaikat ja niiden ylä- ja alapuoliset jokialueet sähkökoekalastettiin. Kaikkiaan saatiin 694 kesänvanhaa (0+) taimenen poikasta, joiden otoliiteista luettiin mahdolliset merkit. Ensimmäistä kertaa Suomessa mäti-istukkaat voitiin erottaa luonnossa syntyneistä poikasista. Tulosten perusteella mäti-istutus tuotti erinomaista tulosta, mikäli istutusalueella oli vähän luonnossa syntyneitä taimenia, mutta tuotti huonosti, jos istutusalueella oli runsaasti villejä poikasia. Mäti-istukkaita löytyi n. 500 m:n etäisyydeltä istutuspaikasta, pääosin n. 100 m:n päässä alavirran puolella. Poikastiheydet mäti-istututuksin hoidetuilla jokialueilla olivat yli kaksi kertaa niin suuret kuin Inarijärveen laskevissa joissa villien poikasten keskimääräiset tiheydet.
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia ja selvityksiä ; E-Paatsjoen vesistö: Tutkimuksia ja selvityksiä