Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Pekka
Kolari, Irma
Auvinen, Heikki
Kunnasranta, Mervi
Eskelinen, Päivi
Mellanoura, Juhani
Hirvonen, Esa
Aineiston nimi:Kalastus, saimaannorppa ja norppahavainnointi
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520113/rkts2013_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, saimaannorppa, vapaa-ajankalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2013
Sivumäärä:34
ISBN/ISSN:978-952-303-009-1 ; 1799-4764
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:3/2013 Kalastusrajoituksista on muodostunut uhanalaisen saimaannorpan keskeinen suojelukeino. Sääntelypäätösten vaikutusarviointiin tarvitaan perustietoa kalastuksesta ja kalastajista sekä heidän suhtautumisestaan nykyisiin ja tuleviin suojelutoimenpiteisiin. Tämä raportti valottaa Saimaan kalastuksen laajuutta ja monimuotoisuutta, suhtautumista kalastuksen sääntelyyn sekä arvioi yleisöhavaintojen hyödyntämismahdollisuuksia norppaseurannassa. Tulokset pohjautuvat ”Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittaminen: tiedonkeruu ja kalastus norppa-alueilla” -hankkeessa tehtyihin kyselyihin ja haastatteluihin sekä valtakunnallisiin kyselytutkimuksiin ja alueellisiin selvityksiin...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia ja selvityksiä