Aineiston tiedot

Tekijä (t):Leinonen, Taina
Korhonen, Pasi
Säkki, Silja
Aineiston nimi:Altaiden kattamisen ja vedenlaadun vaikutus vesihomeen esiintymiseen ja kalojen kuolleisuuteen
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535055/altaiden_kattamisen_ja_vedenlaadun_vaikutus_vesihomeen_esiintymiseen_ja_kalojen_kuolleisuuteen_nro_142.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:järvilohi, kuolleisuus, kutu, kutupaikat, meritaimen, siika - siiat, vaikutus - vaikutukset, vedenlaatu - veden laatu, vesihome
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:1998
Sivumäärä:26+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-163-5 ; 0787-8478
Lehti/sarja ym.:Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 142 Toukokuussa 1997 aloitettiin puoli vuotta kestänyt seuranta, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko altaiden kattamisella vähentää vesihomeesta aiheutuvaa kuolleisuutta. Seurannan tulosten perusteella mitatuista suureista vain veden lämpötilalla ja virtausnopeudella näytti olevan vaikutusta vesihomeen esiintymiseen. Kuolleisuuteen ja homeen esiintymiseen kaloissa kattamisella ei ollut vaikutusta.
Sijainti:F-RKTL Kalatutkimuksia ; G-Kalataudit