Aineiston tiedot

Tekijä (t):Keinänen, Marja
Uddström, Annika
Mikkonen, Jaakko
Rytilahti, Juhani
Juntunen, Esa-Pekka
Nikonen, Soili
Vuorinen, Pekka J.
Aineiston nimi:Itämeren lohen M74-oireyhtymä : Suomen jokien seurantatulokset kevääseen 2007 saakka
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532822/selvityksia_4_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Itämeri, kalataudit, lohi, M74
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2008
Sivumäärä:21
ISBN/ISSN:978-951-776-608-1 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:4/2008 Itämeren lohen lisääntymishäiriön M74-oireyhtymän voimakkuutta tarkkaillaan vuosittaisin koehaudonnoin. Emokohtaisessa koehaudonnassa oli keväällä 2007 Simojoen, Tornionjoen, Kemijoen ja Kymijoen lohien mätiä. Simojoen lohien ruskuaispussipoikasten keskimääräinen kuolleisuus oli 26 % eli merkitsevästi suurempaa kuin vuosina 2003–2005. Keväällä 2007 seurannassa olleista Simojoen lohien jälkeläisryhmistä lähes kolmasosassa esiintyi M74-oireita ja 16 prosentissa jälkeläisryhmistä kaikki poikaset kuolivat M74-oireyhtymään. Tornionjoen lohien ruskuaispussipoikaskuolleisuus oli jokseenkin yhtä suuri kuin neljänä edeltävänä vuotena. Yhdessä Tornionjoen lohien jälkeläisryhmässä M74-oireyhtymä oli niin voimakas, että kaikki poikaset kuolivat. Toista kertaa seurannassa mukana olleissa Kemijoen lohissa keskimääräinen ruskuaispussipoikaskuolleisuus (40 %) oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna. Kymijoen lohissa, joissa ei edellisenä vuonna ollut havaittu yhtään M74-tapausta, oli nyt yleisesti M74-oireita (25 prosentissa jälkeläisryhmistä). Yli 10 prosentissa jälkeläisryhmistä kaikki poikaset kuolivat oireyhtymään, ja ruskuaispussipoikasten keskimääräinen kuolleisuus oli yli 20 %. Keskimäärin vuosittaiset ruskuaispussipoikaskuolleisuudet ja M74-emojen osuudet ovat hyvin samansuuntaisia. Kuitenkin sellaisina vuosina, jolloin M74 on useimmissa jälkeläisryhmissä lievää, M74-emojen osuuden ja ruskuaispussipoikaskuolleisuuden erotus voi olla yli 20 prosenttiyksikköä. M74-emojen osuuden ja ruskuaispussipoikaskuoll
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä ; I-Kalataudit