Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kuukka, Hannu
Peuhkuri, Nina
Kolari, Irma
Aineiston nimi:Viljeltyjen lohikalojen kaihi : kartoitus vuonna 2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536752/raportti377.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalataudit - kalasairaudet, lohikalat, loiset
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:18 + 2 liitettä
ISBN/ISSN:951-776-523-1 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 377 Kaihi on silmäsairaus, joka johtaa näkökyvyn heikkenemiseen tai jopa täydelliseen sokeutumiseen. Muun muassa ravinnon väärän koostumuksen, ympäristömyrkkyjen, UV-valolle altistumisen, nopeakasvuisuuden, lämpötilan vaihteluiden tai vääräaikaisen suola-altistuksen tiedetään aiheuttavan kaloille kaihia. Lisäksi Diplostomum sp. imumatoloinen voi aiheuttaa silmässä ns. loiskaihin. Suomessa kaihia on havaittu laitoskasvatetuilla kaloilla enemmissä määrin ainakin 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Nieriän (Salvelinus alpinus) kaihista on RKTL:n raportti vuodelta 1996, mutta muita selvityksiä viljeltyjen lohikalojen kaihista ja sen yleisyydestä ei Suomesta ole julkaistu. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin kaihin esiintymistä viidellä viljelyssä olevalla lohikalalajilla. Kartoituksessa olivat mukana nieriä, harjus (Thymallus thymallus), lohi (Salmo salar; järvi- ja merilohi), taimen (Salmo trutta; järvi- ja meritaimen) sekä harmaanieriä (Salvelinus namaycush). Tutkimme yli 4 000 kalan silmät eri puolilla Suomea sijaitsevilla kahdeksalla viljelylaitoksella kevään ja kesän 2004 aikana. Havaitsimme kaihia kaikilla tutkituilla kalalajeilla/vaellusmuodoilla sekä kaikilla kartoituksessa mukana olleilla laitoksilla. Kartoituksessa havaittiin sekä loiskaihia että kaihia, johon ei liity loistartuntaa. Kaihin yleisyys vaihteli 0-100 %:n välillä eri parvissa (79 kpl)...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; G-Kalataudit