Aineiston tiedot

Tekijä (t):Anon.
Aineiston nimi:Kongl. Mayts:tz Nådige Resolution Och Förklaring Vppå the Allmänne Beswär och Klage-Puncter som desz trogne Vndersåthare aff Rijkzens Allmoge vthi Swerige och Finlandh, hwilka til denne sammanskreffne och igenom Gudz Nåde wäl håldne och öfswerståndne Rijkzdagh hafwe församblade warit Kongl. Mayst. genom desz vthskickade Fullmächtige, hafwa i vnderdånigheet insinuera och föredraga låtit. Datum Stockholm den 13. Decemb
Verkko-osoite:https://books.google.fi/books/about/Kongl_Mayts_tz_Nådige_Resolution_Och_F.html?id=O3E9MwAACAAJ&hl=en&output=html_text&redir_esc=y
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:Ruotsi
Kustantaja:Sverige. Kungl. Maj:t
Painopaikka:Stocholm
Vuosi:1672
Sivumäärä:24
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:
Sijainti: