Aineiston tiedot

Tekijä (t):Korhonen, J.
Aineiston nimi:Suomen vesistöjen virtaamat ja vedenkorkeuden vaihtelut
Verkko-osoite:https://core.ac.uk/download/pdf/14927037.pdf
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:sisävedet, vesitutkimus, virtavedet
Kustantaja:SYKE
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:120
ISBN/ISSN:978-952-11-2935-3
Lehti/sarja ym.:Suomen ympäristö
Lisätietoa:45/2007 Tässä työssä on tutkittu Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisia virtaama-ja vedenkorkeusaikasarjoja vuoteen 2004 saakka. Tarkastelun kohteena on 25 virtaamasarjaa ja lisäksi vedenkorkeuksia 13 havaintopaikalta eri puolilta maata. Mukana on sekä luonnontilaisia että säännösteltyjä jokia ja järviä. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu koko Suomen alueelta lähtevää virtaamaa vuodesta 1912 alkaen. Pisimmät työssä analysoidut havaintosarjat alkavat jo 1800-luvun puolivälistä, mutta useimmat 1910- tai 1930-luvulta.
Sijainti: