Aineiston tiedot

Tekijä (t):Orell, Panu
Erkinaro, Jaakko
Mäkinenja, Hannu
Seppänen, Markku
Aineiston nimi:Taimenseurannat Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoissa 2011-2014
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/485988/luke-luobio_27_2015.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, taimen, Tuulomajoki
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2015
Sivumäärä:21
ISBN/ISSN:978-952-326-076-4 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 27/2015 Tuulomajoen vesistön Suomen puoleiset latvavedet, Lutto-, Anteri-, Jauru-, Hirvas- ja Nuorttijoki ylläpitävät eräitä maamme viimeisistä ainoastaan luonnonvaraiseen lisääntymiseen perustuvista järvitaimenkannoista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nykyään Luonnonvarakeskus, Luke) on seurannut näiden latvajokien arvokkaiden taimenkantojen tilaa satunnaisesti 1980-luvulta lähtien ja säännöllisesti vuodesta 2003 alkaen, keskittyen Lutto- ja Nuorttijoen vesistöihin. Seurannat on viime vuosina toteutettu yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-326-076-4 (Painettu) ISBN: 978-952-326-030-6 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-030-6
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)