Aineiston tiedot

Tekijä (t):Länsman, Maija
Keränen, Pekka
Seppänen, Markku
Aineiston nimi:Kutukantatavoitteellinen lohenkalastus Utsjoen sivuvesialueilla : arviolaskelma kalastustehosta Kevojoen valtion vesien erityisillä alueilla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540914/luke-luobio_75_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastuslaki, kutu, lohi, Tenojoki, Utsjoki
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2017
Sivumäärä:33
ISBN/ISSN:978-952-326-498-4 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 75/2017 Julkaisussa on hahmotettu Utsjoen sivujokialueen lohenkalastuksen muutoksia, kalastuspainetta, kalastajamääriä, saalista ja sen jakautumista eri sivujokiin tilanteessa, jossa kalastuksen säätelyssä siirrytään kalakantakohtaiseen tarkasteluun. Kalastustilastollisia ja kalabiologisia tutkimustietoja monipuolisesti hyväksikäyttäen voidaan karkeasti arvioida kutukantatavoitteen toteutumista, kalastussääntelyn onnistumista. Yleisellä tasolla sivujokialueen lohenkalastusta säädellään asetuksella (297/2017), mutta suurempaan vastuuseen asetetaan vesialueiden omistajayhteisöt ja valtio, jotka vesialueillaan joutuvat jokikohtaisesti kiintiöimään ja mitoittamaan kalastuspainetta ja/tai saalista... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-326-498-4 (Painettu) ISBN: 978-952-326-499-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-499-1
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)