Aineiston tiedot

Tekijä (t):Lappalainen, Antti
Kuningas, Sanna
Paloheimo, Aurora
Lindholm, Gabi
Lönnroth, Malin
Aineiston nimi:Ehdotus Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544517
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Itämeri, käyttö- ja hoitosuunnitelmat, Suomenlahti
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2019
Sivumäärä:51
ISBN/ISSN:978-952-326-803-6 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 53/2019 Ehdotuksen laadinnan tarkoituksena oli testata Luonnonvarakeskuksen helmikuussa 2019 valmistelemaa käyttö- ja hoitosuunnitelman runkoluonnosta sekä toisaalta demonstroida paikkatietoaineistojen ja -menetelmien käyttömahdollisuuksia käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelussa. Ehdotuksen on myös tarkoitus toimia esimerkkinä siitä, miten asioita voisi käsitellä suunnitelmissa. Kalatalousalueita on Suomessa 118 ja alueet sekä osa-alueet niiden sisällä ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Kirjoittajat haluavatkin korostaa sitä, että tässä ehdotuksessa esitettyjä asioita ei voi yleistää muille alueille. Ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi on laadittu toistaiseksi koskemaan ainoastaan Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialuetta... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)