Aineiston tiedot

Tekijä (t):Paloheimo, Aurora
Kuningas, Sanna
Lappalainen, Antti
Aineiston nimi:Paikkatiedon käyttö KHS-työssä : esimerkkinä Porvoon-Sipoon merialue
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544788/luke-luobio_68_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalatalous, maantieto, Suomenlahti, Uusimaa
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2019
Sivumäärä:27
ISBN/ISSN:978-952-326-835-7 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 68/2019 Vuoden 2019 alussa perustettujen kalatalousalueiden on laadittava alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS) vuoden 2020 loppuun mennessä. KHS:ien tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tutkimus- ja seurantatietoon. Erilaisen paikkamuotoisen tiedon keruu- ja analysointimenetelmät ovat viime aikoina kehittyneet nopeasti. Valmiita paikkatietoaineistoja on ladattavissa ilmaiseksi, samoin tarjolla on myös ilmaisia paikkatieto-ohjelmistoja. Paikkatietoaineistojen ja -menetelmien tehokas käyttö onkin yksi tärkeä edellytys laadukkaan käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelun onnistumiselle. Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut KHS-mallirungon KHS-työn tueksi (Salminen ym. 2019). Lisäksi Luke on julkaissut Kalavarojen käyttö ja hoito -oppaan (Salminen & Böhling 2018), josta löytyy apua KHS:n sisältöä laadittaessa... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-326-835-7 (Painettu) ISBN 978-952-326-836-4 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-836-4
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)