Aineiston tiedot

Tekijä (t):Norberg, Harri
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Suurpetojen vaikutus poronvasojen kuolleisuuteen Kallioluoman paliskunnassa vuosina 2005-06
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536784/raportti415.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:karhu, paliskunnat, porot, porotalous, susi, suurpedot, vasat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:55
ISBN/ISSN:978-951-776-569-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 415 Tutkimusvuosina löytyi tammikuun puoliväliin mennessä kuolleena yhteensä 139 radiopantavasaa. Vuonna 2005 kuolleena löytyi 69 vasaa ja vuonna 2006 vastaavasti 70 vasaa. Radiopantavasojen kuolleisuus oli kesäkuun loppuun mennessä 18-19 %, lokakuun lopussa 28-29 %, joulukuun lopussa 36-39 % ja tammikuun puoliväliin mennessä 42-46 %. Suurin osa (53 %) kuolleena löydetyistä radiopantavasoista oli petojen ja 45 % suden tappamia. Suden aiheuttama kuolleisuus oli tutkimusvuosina keskimäärin 18 %. Kaikkien petojen aiheuttama kuolleisuus oli vähintään 21 %, josta suurpetojen (susi, karhu ja ilves) osuus oli 92-97 %. Muut kuolinsyyt vastasivat keskimäärin 10 % kuolleisuutta. Kuolleiden ja selvinneiden vasojen painot eivät eronneet toisistaan tässä tutkimuksessa.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja