Aineiston tiedot

Tekijä (t):Lappalainen, Antti
Heikinheimo, Outi
Raitaniemi, Jari
Puura, Leena
Aineiston nimi:Tehostetun pyynnin vaikutuksista Saaristomeren lahna- ja särkikantoihin : tuloksia vuosien 2011–2018 seurannoista
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544800/luke-luobio_74_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hoitokalastus, kalakannat, kalakantojen hoito, lahna, Saaristomeri, särkikalat
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2019
Sivumäärä:21
ISBN/ISSN:978-952-326-846-3 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 74/2019 Kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen yhteenlasketut särki- ja lahnasaaliit Saaristomerellä olivat 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä kummankin lajin osalta noin 150 tonnia vuodessa. Yleinen kiinnostus särkikalojen tehokkaampaan hyödyntämiseen lisääntyi ja vuonna 2011 käynnistettiin Maa- ja metsätalousministerion vetämä poistokalastushanke, jossa rannikon kaupallisille kalastajille maksettiin pienimuotoista ympäristöpalkkiota särkikalojen pyynnistä. Samaan aikaan käynnistyi hankkeita, joissa etsittiin uusia käyttötapoja ja -muotoja särkikalasaaliille. Poistokalastushanke päättyi vuonna 2015, mutta samoihin aikoihin käynnistyi Saaristomerellä John Nurmisen säätiön Lähikalahanke, jossa maksettiin vuosina 2015‒2019 särkikalojen pyynnistä pientä ympäristönhoitopalkkiota sopimuksen tehneille kaupallisille kalastajille. Edellä mainittujen hankkeiden käynnistyessä tiedot merialueen särkikalakantojen tilasta olivat vähäisiä... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-326-846-3 (Painettu) ISBN 978-952-326-847-0 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-847-0
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)