Aineiston tiedot

Tekijä (t):Keränen, Pekka A.
Aineiston nimi:Meriharjuksen hoitosuunnitelma, Osa 2 : Tavoitteet ja toimenpiteet
Verkko-osoite:https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/julkaisut/meriharjuksen-hoitosuunnitelma-osa-2-tavoitteet-ja-toimenpiteet-cpohja_2015.pdf
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:harjus - harri, kalakantojen hoito, meriharjus
Kustantaja:Metsähallitus
Painopaikka:Vantaa
Vuosi:2015
Sivumäärä:34+liitteet
ISBN/ISSN:1796-2943
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Käsillä olevassa hoitosuunnitelman toisessa osassa esitetään meriharjuksen kannanhoidon lähtökohdat, tavoitteet ja suositeltavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kannanhoidossa Pohjanlahti jaetaan kolmeen kannanhoidon suuralueeseen: Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Kantojen taantumisesta huolimatta hoidon lähtökohta on, että kannat voidaan elvyttää tasolle, jonka yksilömäärä on vähintään kymmeniä tuhansia yksilöitä kullakin kannanhoidon suuralueella. Tällöin kannat ovat pitkällä tähtäimellä myös kalastettavissa kestäviin saaliskiintiöihin perustuvalla tavalla. Keskeiset hoitokeinot ovat: 1) luontaisten tai kunnostettujen kutu-, pienpoikas- ja istutusalueiden ja tarvittaessa syönnös- ja talvehtimisalueiden rauhoittaminen kalastukselta riittävän laajalta alalta ja riittävän pitkäksi aikaa kokonaan tai tiettyjen pyydysten tai pyyntitapojen osalta, 2) emokalastojen perustaminen alkuperäiskannoista istukastuotantoa varten sekä 3) istutukset, joiden avulla vahvistetaan jäljellä olevia luonnonkantoja ja palautetaan uusia kantoja alueille, joilta meriharjus on hävinnyt. Meriharjuksen kannanhoito vaatii pitkäjänteistä sitoutumista viranomaisilta, vesialueen omistajilta, paikallisilta päätöksentekijöiltä ja kalastajilta. Tuloksia hoitotoimista on odotettavissa aikaisintaan 2-3 harjussukupolvea vastaavan ajan (10-20 vuotta) puitteissa hoitotoimien aloittamisesta.
Sijainti:I-Kalatutkimus: Meriharjus (avokotelo 1)