Aineiston tiedot

Tekijä (t):Marttila, Maare
Orell, Panu
Van der Meer, Olli
Jaukkuri, Mikko
Mäki-Petäys, Aki
Erkinaro, Jaakko
Aineiston nimi:Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : kirjallisuuskatsaus
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/538323/luke-luobio_10_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakantojen hoito, kirjallisuuskatsaukset, lohi, vaellus
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2017
Sivumäärä:38
ISBN/ISSN:978-952-326-363-5 ; 2342-7639
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 10/2017 Vaelluskalakantojen hoidossa ylisiirrot ovat yksi mahdollinen toimenpide, jolla pyritään turvaamaan kutukalojen pääsy voimalaitospatojen yläpuolisille lisääntymisalueille. Suomessa lohikalojen ylisiirrot ovat yleistyneet viime vuosikymmenen aikana ja ne nähdään yhtenä tukitoimenpiteenä, jolla tuetaan kalateiden toimintaa ja vaelluskalakantojen elvyttämistä. Yleensä tavoitteena on aikaansaada jokialueelle leimautunut ja sinne kutunousullaan takaisin pyrkivä vaelluskalasto. Tähän kirjallisuuskatsaukseen on koottu olemassa olevaa tietoa pääasiassa Atlantin lohen ylisiirtojen tuloksista Suomesta ja ulkomailta sekä soveltuvin osin tutkimustietoa myös muista vaelluskalalajeista. Selvityksen perusteella kokemukset ylisiirroista olivat vaihtelevia. Useimmiten lohet näyttivät pysyttelevän ylisiirtojen tavoitealueella, jatkavan nousuvaellustaan ja hakeutuvan lajityypillisille lisääntymisalueille... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-326-363-5 (Painettu) ISBN: 978-952-326-364-2 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-364-2
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)