Aineiston tiedot

Tekijä (t):Huusko, Ari
Kreivi, Petri
Mäki-Petäys, Aki
Nykänen, Mari
Vehanen, Teppo
Aineiston nimi:Virtavesikalojen elinympäristövaatimukset - perustietoa elinympäristömallisovelluksiin
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536411/raportti284.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:elinympäristö, kalantutkimus, kalavesienhoito, lohi, taimen, virtavedet
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Paltamo
Vuosi:2003
Sivumäärä:39+1
ISBN/ISSN:951-776-411-1
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 284 Käsillä olevaan raporttiin on koottu yhteen keskeiseltä osin se tutkimustieto, mitä tällä hetkellä on saatavilla yleisimpien virtavesissä elävien kalalajien kesäaikaisista (veden lämpötila >10 C) mikrohabitaattivaatimuksista suomalaisten jokien koski- tai nivahabitaateissa. Tiedot eivät ole yleistettävissä jokien hidasvirtaisiin ja syviin suvantoalueisiin, joissa kalojen mikrohabitaattivaatimukset tunnetaan edelleen huonosti. Tässä yhteenvetoraportissa mukana olevissa tutkimuksissa on paikannettu yhteensä 1015 lohen poikasta, 885 taimenen poikasta, 448 simppua, 1483 harjuksen poikasta ja 2982 mutua vuosina 1992-2001. Näiden kalalajien elinympäristövaatimukset on kuvattu niin sanotuilla preferenssikäyrillä kolmen fysikaalisen muuttujan, syvyyden, virrannopeuden ja pohjan raekoon, suhteen. Tulosten mukaan koskikalojen elinympäristövaatimuksissa on samankaltaisuutta, mutta sekä lajikohtaiset että lajin ikäryhmien (kokoryhmien) väliset optimialueet eri ympäristömuuttujien suhteen poikkeavat toisistaan. Kalojen jakaantumiseen ja runsauteen liittyvien sidosvaikutusten ymmärtäminen luo perustan elinympäristöpohjaisille malleille, joiden avulla voidaan arvioida erilaisten elinympäristöön kohdistuneiden toimenpiteiden vaikutuksia kalapopulaatioissa.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja