Aineiston tiedot

Tekijä (t):Aho, Teija
Piironen, Jorma
Pursiainen, Markku
Aineiston nimi:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen taimenen emokalastojen geneettinen monimuotoisuus mikrosateliittianalyysien perusteella
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536737/raportti366.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:DNA, genetiikka, kalanviljely, taimen
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:21+liite
ISBN/ISSN:951-776-509-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala-ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 366 Luonnonkalakantojen hoidon yhtenä päätehtävänä on säilyttää kantojen eriytyneisyys ja perinnöllinen monimuotoisuus. Koska valtion kalanviljelyllä on tässä keskeinen rooli, päätettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesiviljelyn tulosyksikössä 1990-luvun lopulla ryhtyä kartoittamaan emokalastojen perinnöllistä tilaa, erilaisuutta ja monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä. Tällä työllä on luotu ensimmäistä kertaa kattava, samoihin tutkimusmenetelmiin perustuva viljelyssä olevien taimenkantojen perinnöllisiä ominaisuuksia ja rakennetta kuvaava tietokanta, joka mahdollistaa vertailukelpoisen perusaineiston käytön emokalastoja vuosien mittaan uusittaessa, viljelytoimintaa kehitettäessä, sekä vertailtaessa villien ja viljeltyjen taimenkantojen ominaisuuksia. Työssä käytetty aineisto on kerätty valtion kalanviljelylaitoksilla kasvatetuista eri taimenkantojen emokalastoista lokakuun 1997 ja kesäkuun 1999 välisenä aikana. Näytteitä otettiin kaikkiaan 55 emoparvesta, mutta resurssisyistä voitiin analyysit tehdä vain 35 parven näytteistä (1.184 kalaa).
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja