Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salonen, Erno
Mutenia, Ahti
Maunu, Armi
Pukkila, Heimo
Raineva, Sari
Kotajärvi, Mika
Aineiston nimi:Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : toimintakertomus vuodelta 2000
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536452/raportti223.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Inari, Inarijärvi, kalahoitovelvoite, kalanmerkintä, saaliit, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:43+8
ISBN/ISSN:951-776-331-X ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala-ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 223 Velvoitetarkkailuraportissa esitetään Inarijärven kalastus-, saalis- ja istutustiedot vuoteen 2000 asti aikasarjoina, joista pisin yltää aikaan ennen järven säännöstelyä. Vedenkorkeuden ja säännöstelyn suhteen vuosi 2000 oli poikkeuksellinen, ylärajan ylittyessä kuukaudeksi. Inarijärven kokonaissaalis oli noin 157 tonnia (1,4 kg/ha) vuonna 2000. Siikaa saalista oli 70,5 tonnia ja osuus kokonaissaaliista 45 %. Taimenen saalis kasvoi yli 30 tonniin. Lohenheimoisten petokalojen yhteissaalis nousi yli 48 tonnin eli hieman yli tason, millä taimenen ja nieriän yhteissaaliin arvioitiin olleen ennen säännöstelyä. Harmaanieriää saatiin yli 10 tonnia, nieriää melkein puolta vähemmän. Muikkusaalis laski puoleen edellisvuosista, noin 5 tonniin. Harjussaalis oli yli 8 tonnia. Hauen (9,5 tonnia) ja ahvenen (5 tonnia) saaliit nousivat edellisvuosista. Verkkokalastus on viime vuosina ollut keskeisin järven pyyntimuodoista. Kotitarvekalastajat saivat puolet järven kokonaissaaliista; heidän saaliistaan noin 90 % otettiin verkoilla, joista käytetyimmät olivat 40-45 mm:n harvuiset. Ulkopaikkakuntalaisten virkistyskalastajien määrä ja saaliit nousivat edellisestä vuodesta...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Inarijärvi ja