Aineiston tiedot

Tekijä (t):Koljonen, Marja-Liisa
Veneranta, Lari
Kallio-Nyberg, Irma
Koskiniemi, Jarmo
Jokikokko, Erkki
Aineiston nimi:Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden alkuperä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544604/luke_luobio_56_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:genetiikka, Pohjanlahti, saaliit, siika - siiat
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2019
Sivumäärä:52
ISBN/ISSN:978-952-326-808-1 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 56/2019 Siikakantojen hoito ja siikaan kohdistuvan kalastuksen säätely ovat tärkeitä tulevaisuuden siiankalastusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Suunnittelun edellytyksenä on, että tunnistetaan merialueellamme esiintyvät siikakannat ja niiden osuus saaliissa mahdollisimman hyvin. Rannikolla esiintyy kahta eri pääsiikamuotoa, jokeen kudulle nouseva vaellussiika sekä jokisuussa tai meressä kuteva merikutuinen siika, jonka pienikokoiseksi jääviä kantoja kutsutaan myös karisiioiksi. Tässä hankkeessa tutkittiin Pohjanlahden rannikkoalueen jokien ja merialueen siikakantojen välisiä perinnöllisiä eroja, sukulaisuutta ja geneettisen diversiteetin määrää, sekä luotiin aineisto ja menetelmä merialueen siikasaaliiden alkuperän selvittämiseksi geneettisen kantaosuusanalyysin perusteella... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-326-808-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-809-8 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-809-8
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6) ; I-Kalatutkimus: Siika (avokotelo 3)