Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salonen, Erno
Niva, Teuvo
Maunu, Armi
Pukkila, Heimo
Kotajärvi, Mika
Aineiston nimi:Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 2002
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536661/raportti287.pdf?sequence=1
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Inari, Inarijärvi, velvoitehoito, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:37+6
ISBN/ISSN:951-776-414-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 287 Raportissa esitetään Inarijärven kalataloudellisen tarkkailun tiedot vuoteen 2002 asti aikasarjoina. Inarijärven kokonaissaalis oli noin 170 tonnia (1,5 kg/ha) vuonna 2002. Kotitarvekalastajien, jotka saivat puolet järven kokonaissaaliista, määrä ja saalis laskivat edellisvuodesta. Ammattimaisten ja ulkopaikkakuntalaisten kalastajien saaliit olivat vähintään edellisvuoden tasoa. Siikasaalis oli edellisvuoden tapaan 61 tonnia. Taimensaalis oli yli 46 tonnia ja lohenheimoisten petokalojen yhteissaalis oli edelleen ennätyskorkea, 70 tonnia. Petokalasaaliiden kompensaatiotavoitteet ylittyivät. Muiden lajien saaliit pysyivät edellisvuosien tasolla tai laskivat hieman, paitsi harjuksella jonka saalis nousi yli 9 tonnin. Verkkokalastus on pitkään ollut järven keskeisin pyyntimuoto. Suuntaus harvempien, vähintään 50 mm:n verkkojen käyttöön jatkui. Useimpien kalalajien saaliista pääosa pyydettiin verkoilla. Vavoillakin tuli lähinnä taimenta ja harjusta. Siian ja muikun verkkoyksikkösaaliiden laskeva trendi pysähtyi vuonna 2002. Taimenen yksikkösaalis pintaverkkopyynnissä nousi ennätyslukemiin, pohjaverkkopyynnissä taas laski edellisvuodesta. Vuonna 2002 jatkuivat kalamerkintäohjelman 2000-2010 mukaiset velvoiteistukkaiden laajamittaiset merkinnät istukkaiden osuuden ja istutusten tuloksellisuuden selvittämiseksi. Kuonomerkittyjä taimenia ja ensimmäisiä ruiskuvärjättyjä pohjasiikoja esiintyi jo vuoden 2002 saalisnäytteissä.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Inarijärvi ja